KSO KALİTE EĞİTİMLERİ

Ekim – Kasım – Aralık 2008 aylarında Odamızda aşağıda belirtilen konularda eğitimler verilecektir. Konya Sanayi Odası ve TSE Konya Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü’nün müştereken düzenleyecekleri eğitim programlarından katılmak istediğinizi aşağıdaki tabloyu doldurarak Odamıza fakslamanızı rica ederiz.

 

 

Başvuru formu