PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU

 PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU

 

Sayın Üyemiz,

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’na gelen yazısında; 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Plastik Poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir.

 

Yine söz konusu yazıda; bu kapsamda satışa tabi plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Geçici 4 üncü Maddesinde yer alan; "Bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin 10 uncu ve 11 inci fıkrasındaki şartları sağlayan plastik poşetler en geç 30/06/2019 tarihinden itibaren satışa sunulur ve şartları sağlamayan Plastik Poşetlerin Satışına izin verilmez." hükmü dahilinde;

 

  • Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması,

 

  • Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi,

 

  • Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması,

 

  • Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması,

 

gerektiği bildirilmiştir.

 

İlgili üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI