KOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TANITIM TOPLANTISI SUNUMLARI

 Sayın Üyemiz;

 

09 Temmuz 2019 Salı günü Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tanıtım Toplantısına ait sunum dosyaları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

 

Konya  Sanayi Odası

Başkanlığı 

Dosyalar