Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Türkiye – Suriye Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilen Türk menşeli mallara ait menşe şahadetnamesi ve faturaların konsolosluk tasdik harcından muaf olduğu bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize rica eder,hayırlı işler dileriz.
 
Konya Sanayi Odası Başkanlığı