1000 + 1000 KOBİ Yatırım Destekleme Programı" Duyurusu

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, 28.04.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sn. Zafer ÇAĞLAYAN bir basın toplantısı düzenleyerek; “0 Faizli Makine Teçhizat Desteği Kredi Faiz Uygulama Modeli“ olan kısa adı “1000 + 1000 KOBİ Yatırım destekleme Programı”nı kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

Bu program kapsamında; Orta-Yüksek ve İleri Teknoloji Sektörleri ile Orta-Düşük ve Düşük Teknoloji Sektörlerinde, büyüme eğiliminde olan ve rekabet gücü fazla 1000+1000 olmak üzere toplam 2.000 adet KOBİ’nin, yatırım amacıyla satın alacakları makine-teçhizat için bankalar tarafından uygun koşullu kredilerle desteklenerek, üretimin ve istihdamın artırılması ile yeni teknolojik ürünler imal etmeye yönelik teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Programın uygulanmasına yönelik olarak iki ana başlık altında olmak üzere, dört ayrı kredi faiz desteği modeli sunulmuştur.

Program 1:
Orta-İleri ve İleri Teknoloji Sektörleri için; iki ayrı seçenek sunulmuş olup, KOBİ’ler diledikleri programdan yararlanabileceklerdir:

Seçenek 1 :
• Kredi Üst Limiti:600.000 YTL,
• KOSGEB Tarafından İşletme Başına Karşılanacak Olan Azami Faiz Tutarı: 100.000 YTL
• Vadesi: İlk 6 ayı ödemesiz, 6 ayda bir 3 eşit taksitte 18 ay vadeli,
• Şartı: Başvuruda bulunan KOBİ’lerin satın alacakları makine-teçhizatı faaliyet konusunda kullanmaları şartı ile beraber, mevcut çalışanlarının istihdam sayısının korunarak ilave 3 yeni istihdam sağlanacaktır.(Bunlardan en az ikisi; meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversite mezunu veya doktora yapanlardan seçilecektir.)

Seçenek 2 :
• Kredi Üst Limiti:490.000 YTL,
• KOSGEB Tarafından İşletme Başına Karşılanacak Olan Azami Faiz Tutarı: 100.000 YTL
• Vadesi: İlk 6 ayı ödemesiz, 6 ayda bir 4 eşit taksitte 24 ay vadeli,
• Şartı: Başvuruda bulunan KOBİ’lerin satın alacakları makine-teçhizatı faaliyet konusunda kullanmaları şartı ile birlikte, mevcut çalışanlarının istihdam sayısının korunarak ilave 3 yeni istihdam sağlanacaktır.(Bunlardan en az ikisi; meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversite mezunu veya doktora yapanlardan seçilecektir.)

Program 2:
Düşük ve Düşük Teknoloji Sektörleri için: iki ayrı seçenek sunulmuş olup, KOBİ’ler diledikleri programdan yararlanabileceklerdir:

Seçenek 1 :
• Kredi Üst Limiti: 300.000 YTL,
• KOSGEB Tarafından İşletme Başına Karşılanacak Olan Azami Faiz Tutarı: 50.000 YTL
• Vadesi: İlk 6 ayı ödemesiz, 6 ayda bir 3 eşit taksitte 18 ay vadeli,
• Şartı: Başvuruda bulunan KOBİ’lerin satın alacakları makine-teçhizatı faaliyet konusunda kullanmaları şartı ile beraber, mevcut çalışanlarının istihdam sayısının korunarak ilave 2 yeni istihdam sağlanacaktır. (Bunlardan en az birisi; meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversite mezunu veya doktora yapanlardan seçilecektir.)

Seçenek 2:
• Kredi Üst Limiti: 245.000 YTL,
• KOSGEB Tarafından İşletme Başına Karşılanacak Olan Azami Faiz Tutarı: 50.000 YTL
• Vadesi: İlk 6 ayı ödemesiz, 6 ayda bir 4 eşit taksitte 24 ay vadeli,
• Şartı: Başvuruda bulunan KOBİ’lerin satın alacakları makine-teçhizatı faaliyet konusunda kullanmaları şartı ile birlikte, mevcut çalışanlarının istihdam sayısının korunarak ilave 2 yeni istihdam sağlanacaktır. (Bunlardan en az birisi; meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversite mezunu veya doktora yapanlardan seçilecektir.)

Bu program kapsamında, KOBİ’ler hiçbir şekilde faiz ödemeyeceklerdir. Programın uygulamasına yönelik olarak, 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve 26.04.2008 tarih ve 26858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir. Daha önce sadece kamu bankaları ile olan protokol düzenleme yetkisi bundan böyle katılım bankaları da dahil özel bankalara açılmıştır. Ayrıca bir ilk olarak düzenlenen Protokole Kredi Garanti Fonu A.Ş.’de dahil edilerek, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin talepleri halinde ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek halen % 3 olan komisyon oranı % 1’e çekilerek teminatlandırma hizmeti verilecektir.

Bu nedenle, protokol aşamasına gelinen kamu bankalarından; Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası, özel bankalardan da Alternatif Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası ile de mutabakat sağlanmıştır.

Başvurular 1 Mayıs - 31 Mayıs 2008 tarihleri arasında web üzerinde http://www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan link üzerinden doğrudan KOSGEB’e yapılacak olup, başvuruların tamamlanmasının ardından sıralama çalışmaları başlayacaktır.

Başvuruların sırasına göre kaynağın % 30’u Kalkınmada Öncelikli Yörelere, % 70’i de Normal ve Gelişmiş Yörelere kullandırılacaktır.

Bu limitler içerisinde de;
• % 20’sini 1-9 çalışanı olan yıllık net satış hasılatı 1 milyon YTL’yi aşmayan KOBİ’lere,
• % 50’sini 9-49 çalışanı olan yıllık net satış hasılatı 5 milyon YTL’yi aşmayan KOBİ’lere,
• % 30’unu da 49-249 çalışanı olan yıllık net satış hasılatı 25 milyon YTL’yi aşmayan KOBİ’lere,
tahsis edilmiştir. Ancak talep yetersizliği durumunda İdare Başkanlığımız mevcut kaynağın dağılımını yeniden düzenleyebilecektir.

Bu programdan yararlanacak KOBİ’lerin KOSGEB Veri Tabanına (KVT) kayıtlı olması, Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurmuş ve KOSGEB tarafından kabul edilmiş olmaları gerekmektedir. Ancak, başvuru tarihinde KVT’ye kayıtlı olmak yeterli olup, kredi başvurusunun kabul edilmesi aşamasına gelindiğinde SYH doldurma zorunluluğu aranacaktır.


Başvuru esnasında Bankaların KOBİ’lerden talep edeceği belgeler;
• Proforma fatura,
• İşyerinin kredi talebinden önceki en son SSK Primine esas bildirgesi,
• Bankacılık mevzuatları kapsamında gerekli diğer belgeler,


Banka ve KOSGEB onayını müteakip kredi kullandırım aşamasında talep edilecek belgeler;
• 5458 Sayılı Kanun kapsamında gecikmiş SSK Prim borcunun olmaması ya da yapılandırılmış olduğunun belgelendirilmesi,
• İŞKUR üzerinden alınacak işsizlik kaydı,
• İşe yeni alınacak çalışanlar için de SSK İşe giriş bildirgelerinin bir sureti,
• Geçmişe yönelik (gecikmiş) vergi borcunun olmadığının belgesi,
• Fatura Aslı,
• İrsaliye (İrsaliyeli fatura olması halinde ayrıca bu belge aranmaz)

BANKA’nın KOSGEB adına KOBİ’den alacağı belgeler;
a) Yerli Mallarda;
• Tedarikçi Ticaret Sicil Gazetesi
• Garanti Belgesi
• Kullanma Kılavuzu
• Broşür-Katalog

b) İthal Mallarda;
• Gümrük Beyannamesi
• Garanti Belgesi
• Kullanma Kılavuzurakları
• Broşür-Katalog

Programda belirlenen iş ve işlem akışı ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1. 1000+1000 uygulaması için KOBİ’ler, KOSGEB tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım sistemine internet üzerinden Vergi /TC Kimlik numaraları ile sorgulama yaparak başvuru girişi yapacaktır. Yapılan başvurular için sistem bir referans numarası verecektir. Başvuruda bulunmak isteyen KOBİ’ler KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmamaları durumunda, en yakın KOSGEB Hizmet Merkezlerine başvurarak kaydını gerçekleştirecektir. Sisteme giriş yaparken KGF’den kefalet taleb etmeleri halinde bu seçeneği dolduracaktır. Sistem başvuruyu yapan KOBİ’ye girdiği bilgileri içeren bir çıktı verecektir.
2. KOBİ’ler sisteme kayıt ettikleri bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacı ile sistemden alınan başvuru formunu imzalı ve kaşeli olarak ekleriyle birlikte destek aldığı KOSGEB Merkez Müdürlüklerine başvururlar. Merkez Müdürlükleri ilgili belgelerin kontrolünü yaptıktan sonra sistemde e-ortamda firma için onay verirler. KOBİ’den alınan belgeler de firmanın dosyasında muhafaza edilir.
3. KGF’den kefalet talep eden KOBİ’lerin başvuruları değerlendirme sürecinin sonucu beklenmeden KGF tarafından e-ortamda izlenebilme imkanı sağlanacak ve zaman kaybına meydan vermemek amacıyla KGF tarafından belirlenen esaslar dahilinde kefalet süreci başlatılacaktır.
4. Başvuru kabullerinin sona ereceği tarih KOSGEB tarafından sistemde duyurulacak ve bu tarihe kadar tüm başvurular yazılım sistemi tarafından kabul edilecektir.
5. Başvuru kabullerinin sona ermesiyle, Protokolde belirlenen esaslar ile KOSGEB tarafından belirlenen kriterler dahilinde değerlendirilen başvurular sıralanacaktır.
6. KOSGEB tarafından değerlendirilmesi yapılarak sıralanan ve KGF tarafından da kefalet süreci tamamlanan başvurular için, BANKA tarafından belirlenen esaslar dahilinde e-ortamda KOBİ’lere duyuruların yapılması ve duyuruları takip eden 10.günde sıralamanın sistemde Protokole taraf BANKA’lara KGF tarafından teminatlandırılan ve teminatlandırılmayan toplam 2.000 KOBİ’nin başvuruları e-ortamda iller bazında bildirilmesi sağlanacaktır.
7. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan KOBİ’ler sadece bir BANKA’ya başvurabileceklerdir. Yazılım gerekli kontrolü yaparak bir KOBİ’nin sisteme mükerreren girmesine izin vermeyecektir.
8. BANKA kredi başvurusunda bulunan KOBİ için sisteme giriş yaparak, aynı işletmenin birden fazla BANKA’ya mükerrer başvurularını engeller. BANKA’nın başvuruda bulunan KOBİ’yi sisteme kaydetmemesi halinde sisteme ilk kaydeden BANKA başvuruyu reddetmedikçe KOBİ diğer BANKA’lara başvuruda dahi bulunsa sisteme girişi elektronik ortamda engellenecektir.
9. Kredi başvuruları BANKA tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilecektir.
10. BANKA kendisine ulaşan başvuruların kredi sürecini başlatacak, kredi talebinde bulunan KOBİ’ler BANKA tarafından kredi tesis edilmesine ilişkin talep edilecek belgelerin yanı sıra, satın alınacak makinelere ait proforma fatura, fiyat teklifi ve benzeri belgeler ile faaliyette bulundukları yere en yakın ilgili BANKA Şubesine başvuracaklardır.
11. BANKA, KOSGEB tarafından belirlenen KOBİ’lerin talebini sisteme giriş yaptıktan sonra uygun bulmaz ise bunu 30 iş günü içerisinde sisteme girmek zorundadır. Bu durumda KOBİ toplam süresi 2 ayı geçmemek üzere işbirliği yapılan diğer BANKA’lara başvuruda bulunabilecektir. Bu süreyi aşan KOBİ’ler bu program dahilinde kredi faiz desteğinden yararlanamazlar.
12. Banka, başvuruda bulunan KOBİ’lerin kredi verilebilirliğini değerlendirmede serbesttir. Yapılan değerlendirme neticesinde, kredi başvurusu kabul edilenler için, sistem üzerinden sırasıyla, ŞUBE MÜDÜRÜ ONAYI, BÖLGE MÜDÜRÜ ONAYI ve GENEL MÜDÜRLÜK ONAYI verilir. BANKA tarafından Onay işlemleri tamamlandıktan sonra, her gün saat 16.30’da sistemden alınacak GÜN SONU ONAY LİSTESİ imzalanarak KOSGEB’e (faks ile) gönderilir.
13. KOSGEB tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, uygun bulunan kredi başvurularına sırasıyla Uzman Onayı, Müdür Onayı, Daire Başkanı Onayı ve KOSGEB ÜST ONAYI verilerek, her gün saat 16.30’da GÜN SONU ONAY LİSTESİ alınır ve BANKA adına yetkilendirilen ilgili şubeye faks ile bildirilir. Böylece, ONAY süreci tamamlanmış olur.
14. KOSGEB Protokol gereğince mücbir sebepler dışında tüm onaylarını 5 iş günü içerisinde tamamlamak zorundadır. KOBİ’lerin başvuruları birden fazla BANKA tarafından BANKA Genel Müdürlüğü Onayına kadar olan kısmı aşamadığında veya KOSGEB onayını alamadığı takdirde reddedildiği takdirde başvurular için destek sona ermiş sayılır. Bu durumda krediden yararlanacak KOBİ sayısının 1000+1000 toplam 2000 sayısına ulaşıncaya kadar başvurular arasından yapılan sıralama ile yeni işletmelere kredi imkanı tanınacaktır.
15. KOSGEB Onayının BANKA’ya ulaşmasının ardından BANKA adına yetkilendirilen şube, onaylanan kredi başvurularını, başvuru yapılan ilgili şubelere faks ile bildirir.
16. BANKA Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve KOSGEB’e ulaşmayan elektronik başvurular dikkate alınmaz.
17. Kredinin fiilen kullandırıldığı tarihteki kredi (makine teçhizatın fatura bedeli) tutarı, satıcı firmanın hesabına aktarılır ve faiz tutarının tamamı BANKA tarafından peşin olarak KOSGEB HESABI’ndan düşülür.
18. KOBİ’nin kredi talebinde bulunduğu Banka Şubeleri, bütün bu işlem akışını internet aracılığı ile sistemden görebilecektir. Şubeler krediyi fiilen kullandırmalarıyla beraber bu durumu sistemde ilgili bölüme kayıt edecektir.
19. KOSGEB Merkez Müdürlükleri kendisinden destek alan KOBİ’lerin Protokol kapsamında fiili makine-teçhizat ve istihdam durumlarını, SSK primi bildirgelerinden istihdamın belirlenen şartlarda sağlanıp sağlanmadığının devamını asgari 6’şar aylık dönemlerde takibinden sorumlu olacaktır.
20. BANKA tarafından, KOBİ’nin vade sonunda yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kredi borcunun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesi halinde, kredi riski kapatılır.
21. BANKA, kredi talebinin KOSGEB tarafından onaylanmasından sonra, KOBİ’ye BANKA mevzuatına göre kredi kullandırmasına yönelik bir engel ortaya çıkarsa, KOSGEB’E BİLDİRİM YAPMAK SURETİ ile kredi kullandırımından vazgeçebilecektir.
22. KOSGEB tarafından ONAY verilerek BANKA’ya bildirilen kredi başvuruları, ONAY tarihinden itibaren 2 ay içerisinde kullandırılmak zorundadır. Bu tarih 31.12.2008 tarihinden sonraya bırakılamayacaktır. Süresi içerisinde kullanılmayan kredi talepleri geçersiz sayılır ve bu durumda KOBİ ve/veya Banka, KOSGEB’den masraf veya komisyon gibi taleplerde bulunamayacaktır.
23. KOSGEB iş ve işlem akışını ve yazılım sistemindeki uygulamaları gerekli gördüğü takdirde BANKA’lara bildirmek şartıyla değiştirme yetkisine sahiptir.


Programa ait Web Sitesi Adresleri:

Programa başvuru, yöntem ve bilgilendirmeye ilişkin,

http://www.kosgeb.gov.tr
http://1000.kosgeb.gov.tr
http://bin.kosgeb.gov.tr
http://binartibin.kosgeb.gov.tr

adreslerinden erişilebilen bir web sayfası oluşturulmuştur. Web sayfasında konuyla ilgili tanıtım amaçlı bilgiler ve başvuru formu yer almaktadır.. Web sayfasını inceleyerek tasarım ve içerikle ilgili görüşleriniz için bin@kosgeb.gov.tr adresine maillerinizi gönderebilirsiniz.