KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

 KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

 

Sayın Üyemiz,

 

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme, Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ve İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak amacıyla KOSGEB tarafından,  KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrıları açılmıştır.

 

 

2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

 

 

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.  

Sadece ticarileştirme (tanıtım -  pazarlama  - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.  İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

1.    Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2.    İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3.    İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4.    İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5.    Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6.    İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

 

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıkları:

 

1.    Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

 

2.    İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3.    İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4.    İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5.    Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6.    İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Son başvuru tarihi 02 Mayıs 2019 olan desteklerin detaylı bilgileri için tıklayınız.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla

 

 

KONYA SANAYİ ODASI

 

BAŞKANLIĞI