GÜMKART UYGULAMASI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Gümrük saymanlık veznelerine yapılan ödemelerin daha hızlı, güvenli ve kayıt altında gerçekleştirilebilmesi için geliştirilen GÜMKART uygulaması hakkında Gümrük Müsteşarlığı gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.06.2006 tarihli ve 14826 sayılı yazıda nakit yerine GÜMKART adı verilen elektronik para ile ödeme yapılması uygulamasına 26.01.2007 tarihinden itibaren Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde, 16.04.2007 tarihinden itibaren ise Ankara Tır Gümrük Müdürlüğünde başlanmış olduğu belirtilmiştir ve adı geçen idarelerde ödemelerin yalnızca GÜMKART kullanılarak yapılmakta ve nakit ödemelerin kabul edilmemekte olduğu ifade edilmiştir.
Sözkonusu uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla, bankalar aracılığıyla yapılan tahsilatlar saklı kalmak kaydıyla, 23.06.2008 tarihinden itibaren say2000i sisteminin kurulu olduğu gümrük muhasebe birimlerinin tamamında beyannameye dayalı gümrük vergilerinin sadece GÜMKART ile tahsil edileceği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize rica eder, hayırlı işler dileriz.

Konya Sanayi Odası Başkanlığı