KONYA SANAYİ ODASI TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU VE GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

KONYA SANAYİ ODASI

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU VE GENÇ GİRİŞİMCİLER

KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konya İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri; TOBB tarafından belirlenen kontenjan dahilinde 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak Konya Sanayi Odası Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının üyelerinin katılımıyla Odamız 4.kat Eğitim Salonunda gerçekleştirilecektir

  • Seçimler Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulunca oluşturulan bir başkan ve iki üyeden oluşan Seçim Sandık Kurulu Gözetiminde yapılacaktır.

  • Konya Sanayi Odası seçilecek Kadın Girişimciler İl İcra Komitesi Asil Üye sayısı “3”, Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Asil Üye sayısı ise “1” dir. Aynı sayıda da yedek üye seçilir.

  • Seçmen Listeleri 12 Şubat 2019 Salı gününden itibaren Konya Sanayi Odası’nın ilgili ilan panolarında ve WEB sitesinde yayımlanacaktır.

  • Konya Sanayi Odası İcra Komitesi üyeliğine aday olmak isteyenler Adaylık başvurularını 12 Şubat 2019 Salı gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden ADLİ SİCİL BELGESİ ile birlikte en geç 22 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Konya Sanayi Odası Genel Sekreterliğine yapacaklardır.

  • İcra Komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste, 25 Şubat 2019 Pazartesi mesai başlangıcından itibaren seçimin gerçekleştirileceği Konya Sanayi Odası’nın ilgili ilan yerinde asılmak ve WEB sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  • Oy verme işlemleri; gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Vekaleten oy kullanılamaz. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Oda/Borsa veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Keyfiyet ilgililere ilanen duyurulur.

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

 

Ek : 1 – GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU SEÇMEN LİSTESİ

Ek : 2 – KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU SEÇMEN LİSTESİ