Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17.07.2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca tekrar yapılan düzenlemeler sonucunda  17.07.2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete'de "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

 

 17.07.2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yönetmelikler arasında yapılan değişiklikleri içeren tablo Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği   web sitesinde (http://www.tobb.org.tr/organizasyon/sanayi/kalitecevre/cevremevzuat.php)  yayımlanmaktadır.

 

Bilgilerinize rica eder,hayırlı işler dileriz.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı