PLASTİK MİNİ KAHVE PİŞİRİCİLERİNİN PİYASADAN TOPLATILMASI VE BERTARAFI

Sayın Üyemiz;

 

Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden odamıza gelen yazıda;

  

Avrupa Birliği Hızlı Alarm Bilgi Sisteminin (Sakıncalı Ürünler) RAPEX, 2007 yılı 12. hafta bildirimleri içinde yer alan plastik mini kahve pişiricilerin;

1-Cihaz şebeke gerilimi ile çalışmakta ve ev ve benzeri yerlerde kahve pişirmek amacıyla kullanılmaktadır.bu özellikleri itibariyle Alçak Gerilim Direktifinin atıf yaptığı TS 2000 EN 60 335-1 ve TS 4788 EN 60 335-2-15 standartlarının kapsamındadır.

2-Cihaz deneyler için de gerekli olan madde 7.1 de öngörülen beyan değerleriyle işaretlenmemiştir.

3-Gerilimli bölümlerine kolayca ulaşılabildiğinden medde 8 de öngörülen kurallara uygun değildir.

4-Sıvının ısıtılması elektrotlar aracılığı ile sağlandığından, cihaz ilgili standarda aykırı imalattır. Madde 22.33 e göre sıvıların ısıtılmasında elektrot kullanılmaz.

5-Normal kullanımda erişilebilir durumda olan su gerilimli bölümlerle doğrudan temasta olduğundan,     cihaz madde 22 de öngörülen yapılış özelliklerine uygun değildir.

6-TS EN  60 884-1 e uygun fişli besleme kablosu verilmediğinden, cihaz madde 24 e uygun değildir.

7-Fişli besleme kablosunun cihaz ile bağlantısı madde 25 de öngörülen kurallara uygun değildir.

Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı söz konusu ürünlerin halkın can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit etmesi sebebiyle (73/23/AT) – (2006/95/AT) “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik” ’e uygun değildir. Bu nedenle 4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun”  11. Maddesi (a),(b) ve (c) Bentleri gereği ve bu kanuna dayanılarak  Bakanlık Makamının 24.06.2008 tarih ve 27 sayılı Onayı ile plastik mini kahve pişiricilerin piyasaya arzının yasaklanması piyasadan toplatılması ve bertaraf edilmesinin gerektiği Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünün 07.07.2008 tarih ve 3844 sayılı yazılarıyla istenmiştir.

4703 sayılı Kanunun 5. maddesinin 9. fıkrasında “ Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez……” denilmekte olup piyasaya arz etmesi durumunda yine aynı kanunun 12. maddesinin (e) bendi gereği dağıtıcılara (1.000,00) bin Türk Lirasından (2.500,00) ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır denilmektedir.

 

Bilgilerinize rica eder,hayırlı işler dileriz.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı