KOBİ'LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİ

Sayın Üyemiz, 
                                                                                                 
Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı’ndan Odamıza gelen yazıda, KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgelerinde OSB yönetimlerinin, işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumları ve izlemeleri gereken stratajileri belirleme ve araştırma-etüd yaptırmaları hususunda KOSGEB’in Yerel Ekonomik Desteği’nden yararlanabilecekleri belirtilmektedir. Konuyla ilgili olan yönetmelik maddesi aşağıda  yer almaktadır.   
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
 Yonetmelik Maddesi

Bölgesel Kalkınma Destekleri

 

Yerel ekonomik araştırma desteği:

Madde 20­­- Yörelerdekidoğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alamlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalıkınmaya esas teşkil edecek stratejik plamların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir.

Meslek kuruluşlarının tedarikçi firmalara yaptıracakları yerel ekonomik araştırmalar için verilecek desteği kapsar. Bu destek kapsamında yapılacak olan araştırmalar için verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) YTL olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.