[ÖNEMLİ] İNDEKTİSİT,RODENTİSİT VE MOLLUSİSİTLER İLE BENZERLERİ RUHSAT SÜRESİ VE BİOLOJİK ETKİNLİK DENEMELERİ

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve “Gıda Maddeleri ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazimın Hususi Vasıflarını Gösterir Tüzük” ile “Pestisitler” konulu 08.07.1983 tarihli ve 5677 sayılı genelgemiz doğrultusunda Bakanlığımızca yürütülen İnsektisit, Rodentisit ve Mollusisitler ile benzerlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerde ruhsat süresi ve biyolojik etkinlik denemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.
-Zararlı populasyonun kompozisyonunda zaman içerisinde meydana gelen değişikliklerin ve yine zaman içerisinde meydana gelen pestisitlere karşı oluşabilecek direncin, mücadelenin başarısına olan etkisinin gözlemlenmesi ve kontrol edilmesi,
-Zararlı mücadelesinde ruhsatlı pestisitlerin belirli zaman aralıklarıyla gözden geçirilmesi,
-Pekçok gelişmiş ülkede uygulandığı gibi ruhsatlandırılan herhangi bir pestisitin süresiz kullanım hakkına sahip olmaması,
gibi nedenlerden dolayı tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Bakanlığımızca ruhsatlandırılan pestisitlerin ruhsat süresi 10 (on) yıl ile sınırlandırılmıştır. Sınırlandırmaya mevcut ruhsatlar da dahildir.
Süre sonunda ruhsatın devam edebilmesi için biyolojik etkinlik testlerinin tekrarlanması, kimyasal analizlerin ve potens testlerinin yaptırılması,
Biyolojik etkinlik denemelerinde; hassas popülasyon açık alan denemelerinde etkinliğin en az %90 ve üzeri, hassas laboratuar denemelerinde %9 yerel popülasyon laboratuar ve açık alan denemelerinde en az %80 ve üzeri olması, denemelerin en az 3 paralelli tekrarlı yapılması, ayrıca 01 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere biyolojik etkinlik testlerinin aynı veya farklı üniversitelerde en az 2 farklı popülasyonla yapılması gerekmektedir.
Mevcut ruhsat süreleri 01 Şubat 2008 tarihi itibarı ile 10 (on) yılı dolduran (ve 01 Ağustos 2008 tarihine kadar dolduracak olan) ruhsat sahiplerinin, yeniden yaptırılan biyolojik etkinlik testlerini, kimyasal analiz raporlarını ve potens testlerini 01 Ağustos 2008 tarihine kadar,
Ruhsat süresi 01 Ağustos 2008’den sonra dolacak olanlar ise, dolduğu tarihten itibaren ilk üç ay içinde Bakanlığımıza intikal ettireceklerdir.
Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda anılan test ve raporları Bakanlığımıza intikal etmeyen pestisitler ile bu test ve raporların sonuçları ikinci tekrarlamada da uygun çıkmayan pestisitlerin ruhsatları Bakanlığımızca iptal edilecektir.