ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİK HAREKETİ [EN-VER PROJESİ ]


Ülkemizin enerji arz güvenliğinin en üst düzeyde korunması ve sera gazalrı emisyonlarının azaltılması bakımından ,elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere, enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla ,kamu,özel ve sivil toplum kesimlerinin katılımı ile "ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAREKETİ"başlatılması gerekli görülmüştür.
diğer taraftan 27.Enerji Verimliği Haftasının açılış konuşmalarında Sayın başbkanımıztarafından ,2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmek üzere ;
  • Binalarda ısı yalıtımının yaygınlaştırılması
  • Enerji verimli elektrikli ev aletleri  kullanımının arttırılması
  • Özellikle enerji yoğun sanayi tesislerinde aynı enerji ile daha fazla üretime imkan sağlayacak projelerin yapılması
  • Kamu kuruluşlarında ve ticari binalarda elektrik enerjisi tüketiminde en az %15 tasarruf sağlanması
  • Toplumdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine her kurumve kuruluş tarafından etkin katkıda bulunulması
hususlarında ,önümüze önemli hedefler konulmuştur.

Bu hedeflere ulaşılabilmesi yönünde ;Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki  uygulamalara ilaveten ;özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerinin belirlenmesi,ortak hareket bildirisinin imzalanması ve kamuoyuna duyrulmasını teminen ,en kıs azamanda Elektirk İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı düzenlenecektir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde EN-VER projesine katılmak isteyen üyelerimizin,projenin taslak tanımı ile ilgili görüşlerini ve yürütmek istedikleri sosyal sorumluluk projesinin genel özelliklerini 20 Şubat 2008 tarihine kadar Odamızın 248 93 51 nolu faksına yada kso@kso.org.tr e-posta adresine göndermeleri  hususunu bilgilerinize rica ederiz .

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

EKLER
1.EN-VER PROJESİ