YILLIK İŞLETME CETVELİNİZİ 2008 NİSAN AYI SONUNA KADAR SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERMEYİ UNUTMAYINIZ..

Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5.maddesi gereğince her takvim yılı başından itibaren 4 ay (Ocak –Nisan ) içerisinde  bir önceki yıla ait bilgileri ihtiva eden ”Yıllık İşletme Cetveli”ni Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.

Yıllık İşletme cetvelini zamanında vermeyen işletmeler her yıl yeniden değerlendirme oranında artan idari para cezasına maruz kalacaktır. Ayrıca 2 yıl üst üste yıllık işletme cetvelini vermeyen kuruluşların sanayi sicil belgeleri iptal edilecektir.

Geniş Bilgi için lütfen  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nü arayınız.

Tel:321 77 56-57