TÜRKİYE İŞ KURUMU KONYA’DAN İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ EĞİTİM HİZMETLERİ SAĞLAMA TALEBİ

Türkiye İş Kurumu Konya İl Müdürlüğünce Eğitim Hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgilenen Hizmet Sağlayıcılarından teklif usulü ile hizmet satın alınacaktır. İlgilenen kuruluşlar daha geniş bilgiyi Konya İl Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet sitesinden temin edebilirler. Bu ilan /27/08/2008 tarihine kadar geçerlidir. İlk “Son Teklif Verme” tarihi  20/02/2008 , saat  14:00 ’dır. Yıl içindeki diğer son teklif verme tarihleri  ;

1) 20/02/2008 saat  14:00 ,                    2) 25/05/2008 saat 14:00 ,          3) 27/08/2008 saat 14:00 , dır.

SAĞLANACAK HİZMETLER

           Okuma-Yazma Eğitimi (İstihdam garantisi kapsamında verilecek bir kurs olup, tek başına verilebileceği gibi meslek eğitimi ile birlikte de verilebilir)  

           İstihdam Amaçlı Meslek Eğitimi (istihdam garantili işgücü eğitimi)

           Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek Eğitimi

Eğitim programları sunan yerel kuruluşlar eğitimli işçilere talep olduğunu gösterebilmelidirler. İstihdam amaçlı işgücü eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların Hizmet Sağlayıcı aşağıda belirtilen 1/2/3. maddeleri kapsamında bir eğitim kurumu ise, asgari  %50’sini, Hizmet Sağlayıcı 4. maddede belirtilen özel işyerleri kapsamında ise %70’ini işe yerleştirmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir. Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların asgari %20’sinin kendi işini kurması gerekmektedir.

POTANSİYEL  HİZMET SAĞLAYICILAR

1) Özel eğitim/öğretim kurum/kuruluşları (Milli Eğitim Bakanlığı,  diğer ilgili Bakanlıklar ve resmi kurum/kuruluşlarca ilgili mesleklerde ruhsatlandırılmış, ayrıca bu kurum/kuruluşlar tarafından ruhsatlandırılmamış belirli  meslek konularında ruhsatlandırma yetkisine sahip  özel kurum/kuruluşlar tarafından, yetkilendirilen özel eğitim ve öğretim kurumları)

2) Sivil Toplum Kuruluşları (kuruluş tüzüğü, senedi v.b.ye göre faaliyet alanında eğitim  gerçekleştirebilecek vakıf, dernek, meslek örgütleri, sendikalar, kar amacı gütmeyen diğer kurum/kuruluşlar v.b. ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurmuş oldukları iktisadi işletmeler ve ortaklarının tamamının sivil toplum kuruluşları olması kaydıyla kurulan şirketler)

3) Kamu Eğitim Kurumları (özel Hizmet Sağlayıcı kuruluşlardan aynı konuda program teklifi gelmediği takdirde)

=> 4) ÖZEL İŞYERLERİ (Kendi işyerinde eğitim veren işyerleri veya 1/2/3. Maddeleri kapsamı dışında kalan kurumlar)

Hizmet Sağlayıcılar eğitim hizmetleri sağlama konusunda belirtilen minimum özelliklere sahip olmalıdırlar. (Örneğin, kalifiye elemanlara, uygun eğitim olanaklarına ve mekana, yeterli mali güce ve  işe yerleştirme kapasitesine sahip olmalıdırlar.)

HİZMET SAĞLAYICILARA ÖDENEBİLECEK HARCAMALAR

           Personel ücretleri ve idari giderler

           Kira, elektrik ve su gibi giderler

           Dayanıksız tüketim malları ve tüketim maddesi giderleri

           Ekipman amortismanı  (yıllık en çok  %20 olmak üzere)

           Katılımcılara yapılacak zaruri ödeme (Eğitim programı süresince gıda ve konaklama giderlerini karşılamak üzere her fiili eğitim günü için net bir günlük asgari ücretin % 120’si  miktarında eğitime katılanlara yapılacak ödemedir.)

Tahmini toplam bütçe; 4.maddede yer alan Özel İşyerleri kapsamında eğitim veren şirket veya kuruluşlara %70 oranında, 1/2/3. maddelerde belirtilen hizmet sağlayıcılara ise %100 oranında ödenecektir.

Yetkili: Mehmet ERCAN

Telefon, faks: 0.332 233 35 64 -  233 28 94

Adres: Türkiye İş Kurumu Konya İl Müdürlüğü – Selçuklu/KONYA

E mail: mehmet.ercan@iskur.gov.tr