ATIK YÖNETİM PLANINIZI 29 ŞUBAT 2008 TARİHİNE KADAR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİNİZ.

14.03.2005 tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında Sanayicilerimizin ATIK YÖNETİM PLANINI” oluşturmaları ,Ek-8 Atık Beyan Formunu ve Ek -2 Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak en geç 29 şubat 2008 tarihine kadar İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NE göndermeleri gerekmektedir.Herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamak  için söz konusu örnek formları ve boş formları Konya Sanayi Odası web sayfasından (www.kso.org.tr ) veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden (www.konyacevreorman.gov.tr) temin edilerek ilgili Müdürlüğe gönderiniz.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Tel:322 68 72