KANUNLARA AYKIRI PARA TOPLANMASI HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün yazısına atfen; son günlerde Vatan, Şehit, Bedensel, Kimsesiz, Kamu ,Eğitim, Okul v.b. Milletimizin milli ve vicdani duygularını istismar edecek ad altında kurulan bazı derneklerin kurum ve kuruluşlarımızın isimlerini kullanmak suretiyle (Başbakanlık, Maliye, Sağlık, Tarım, Üniversite v.b. yerlerden arandığı söylenerek) Türkiye genelinde holding, şirket ve ticaret sahiplerinden Kanunlarımıza aykırı olarak yardım adı altında para toplandığı tespit edildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, Dünyanın en eski, köklü ve ciddi Devlet yapısına sahip olan Türk Devlet Teşkilatı'nda yukarıda belirtildiği gibi telefon veya başka yollarla herhangi bir kurum, kuruluş, dernek veya vakfa para istemek suretiyle yardım toplanması mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Bu gibi suistimallerin önlenebilmesi için, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Nitelikli Dolandırıcılık alt başlığının 158. maddesinin (d) bendinde;  Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti,....tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle,....istenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur,ifadesi yeralmaktadır.

Böyle bir olay ile karşılaşan Üyelerimizin ivedilikle güvenlik güçlerine haber vermeleri gerekmektedir.