500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Anketi


İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl Türkiye’nin “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketi yapılmaktadır. Anket listesine girebilmek için temel kriter net üretimden satış verilerinin ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olması ve sıralamaya girecek kuruluş sayısı dikkate alınmaktadır.

2007 yılı için çalışmaya katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 18 MİLYON  YTL olarak tespit edilmiştir.

Ankete katılmak isteyen üyelerimizin ilgili formları İstanbul Sanayi Odası web sayfasından www.iso.org.tr adresinden temin ederek istenilen şekilde doldurmanız ve ek olarak verilerin kontrolünde kullanılmak üzere Vergi dairesinden veya yeminli mali müşavirden onaylı 2006 - 2007 dönemine ait bilançoların ve ayrıntılı gelir tablolarının bir örneğini de  en geç  5 Mayıs 2008 tarihine kadar,

 

İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı  Araştırma Şubesi,

Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı / İSTANBUL adresine veya iso500@iso.org.tr  gönderilmesini rica ederiz.