SSK BORCU OLAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerden S.S.K. borcu yoktur belgesi istenilmektedir. Alınacak olan “S.S.K. borcu yoktur” belgesinde, işletmelerin 31/03/2005 tarihinden önceki dönemlere ait borcunun bulunmadığının belirtilmesi, borcunun olması halinde yapılandırıldığının belgelendirilmesi yeterli olacaktır.

İşletmelerin 31/03/2005 tarihinden sonraki döneme/dönemlere ait borçların bulunması KOSGEB desteklerinden faydalanmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak alınan yazıda borçların hangi dönemleri kapsadığı konusun da bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Öte yandan, T.B.M.M.’ne sevk edilmiş olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısında, 5458 sayılı kanunun 4. maddesindeki 31/03/2005 tarihi yürürlükten kaldırılarak, teşvik ve desteklerin uygulandığı dönemde, iş verenlerin sosyal güvenlik kurumuna borcu bulunmaması şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Saygılarımızla…