DİE - 2003 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı II. Aşama Alan Uygulaması

Sayın Üye; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı; ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişme ve gelişmeleri belirlemek ve ekonomiyi oluşturan sektörlerin durumlarını izlemek amacıyla cari istatistik çalışmalarının yanı sıra 1927 yılından bu yana belirli aralıklarla Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı yapmakta ve işyeri istatistikleri, bu sayıma dayalı olarak üretilmektedir. Türkiye’de ilki 1927 yılında olmak üzere 7 kez Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı yapılmıştır. 2003 yılında da 2002 yılı bilgilerini kapsayacak şekilde 8. Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı yapılmaktadır. Geçtiğimiz Nisan-Mayıs aylarında yapılan Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı I. Aşama alan uygulaması sonucunda Konya ili sınırları içerisinde 60 bin 470 işyeri tespit edilmiştir. Tespit edilen işyerlerinden örnekleme yöntemine göre seçilen yaklaşık 5 bin 500 işyeri ile Ekim-Kasım aylarında Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı II. Aşama alan uygulaması gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki günlerde başlayacak 2002 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı II. Aşama alan uygulamasında; Sektörel farklılıklar dikkate alınarak TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ’ne uyumlu hazırlanmış soru kağıtları ile işyerlerinin; Ana Faaliyeti, İstihdamı, Çalışanlara Yaptıkları Ödemeleri, Yıl İçinde Satın ve Devraldıkları Mal ve Hizmetler ile Yıl İçinde Elde Ettikleri Gelirler gibi bilgilerinin yanısıra ana faaliyet konularına göre ayrıntılı bilgiler de derlenecektir. Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, II. Aşamasında işyerleri yetkililerinin Devlet İstatistik Enstitüsü ile paylaşacağı bilgiler istatistiki olarak değerlendirilecek, Türkiye istatistik altyapısını oluşturan Bilgi Bankası’nda toplanacaktır. İşyerleri hakkındaki bilgilerin hiçbir şahıs kurum ve kuruluşa açıklanması kesinlikle mümkün değildir. Bilgilerin gizliliği DİE’nin kuruluş kanunu ile de güvence altına alınmıştır. İşyerlerinin, verecekleri bilgilerin kullanıcıları, yarın yine kendileri olacağı bilinci ile SAYIM’a katılmaları; plan, program ve kararların gerçek hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaları Devlet İstatistik Enstitüsü ’nün en büyük temennisidir. Bu bağlamda, siz değerli oda üyelerinin Devlet İstatistik Enstitüsü Konya Bölge Müdürlüğü anketörlerine yardımcı olmalarını, bu gibi çalışmaların büyük emek ve masraf gerektirdiğini unutmamalarını istiyor, şimdiden tüm oda üyelerine teşekkür ediyoruz. Sayım hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen oda üyelerinin Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğüne ait 353 25 60-61 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirler. Nurettin KAYA DİE Konya Bölge Müdürü