Yerli Malı Belgesi

 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Yerli Katkı Oranı’nın hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı ve değişen Yönetmeliğe göre yapılacak hesaplamaya istinaden belgenin nasıl düzenleneceği bu uygulama esaslarında belirtilmiştir.

 

Odamız https://www.kso.org.tr web sayfasında Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulama esasları ve gerekli bütün bilgiler yer almakta olup, ayrıca istenen belgeler ve uygulama esasları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler

 

1.Dilekçe için tıklayınız 

2.Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız

4.Taahhütname için tıklayınız

5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)

 aslı veya noter onaylı sureti

6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

10.Müracaata gelirken TOBB Banka Hesabına 135TL Onay  Ücreti yatırılarak dekontu getirilecektir. Banka Hesap bilgileri için tıklayınız.

11. Üç ürüne kadar herbir ürün için 375 TL, fazladan her ürün için 120 TLücret alınmaktadır. 

12. Hesap Bilgileri

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ZAFER SAN./KONYA ŞB.

TR69 0001 0026 0337 0418 0550 19

T. HALKBANKASI A.Ş. BÜSAN SAN. SİT. ŞB.

TR05 0001 2009 5180 0016 0000 02

T. İŞBANKASI A.Ş. BÜSAN ŞB.

TR40 0006 4000 0014 5050 0910 33

AKBANK T. A.Ş. KONYA ŞB.

TR11 0004 6000 3388 8000 1839 50

 

Ek: Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız