English
  
 
Facebook Twitter
 
T.C Mevlana Kalkınma Ajansı   T.C. Kalkınma Bakanlığı   TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 
 

 
 
 
 
Eğitim  

 

EĞİTİM

 

 • İlde 2 Devlet, 3 Özel olmak üzere 5 adet Üniversite mevcuttur. Bu üniversiteler Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Mevlana Üniversitesi’dir.

 • Konya’da 3 Tıp Fakültesi mevcuttur. Bunlar; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Selçuklu Tıp Fakültesi’dir.

 • Türkiye’deki ilköğretim okullarının %3,02’si (834) ve ortaöğretim kurumlarının %3,5'i (320) Konya'da bulunmaktadır

 • ilk ve ortaöğretimde 459.537 öğrenci sayısı ile Türkiye’de 8. sırada olup ülke genelindeki oranı ise %2,80’dir.

 • Mesleki ve Teknik Öğretimde de önemli bir yere sahip olan Konya’da 184 okul ve 86.255 öğrenci bulunmaktadır. Her iki alanda da Konya bu rakamlarla, Türkiye’de 5. sıradır.

 • Konya’da öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim veren okullar hizmete girmektedir. Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi içersinde yer alan Ayakkabıcılık Kız Meslek Lisesi buna iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • 169.700 Yüksekokul veya Fakülte mezunu sayısı ile Türkiye’de 8. sırada yer alan Konya, 12.894 Yüksek Lisans mezunu ile 6., 4.434 Doktora mezunu ile 4., Üniversite öğrencisi sayısı bakımından ise 5. sıradadır.

 • 4.565 Öğretim Elemanının bulunduğu Konya’da 610 Profesör görev yapmaktadır. Her iki alanda da Konya bu rakamlarla, Türkiye’de 4. sıradır.

 • Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksek okulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.

 • İngilizce Eğitim veren Anadolu Liseleri, özel kolejler de yabancı yatırımcıların çocuklarının eğitimi için kullanılabilmektedir.

 • Okul çağı nüfusa göre okullaşma oranları Konya’da % 96,79’dur.

 • Konya ili, temel eğitim açısından %94.6’lık bir okuryazar oranına sahiptir. Konya’da, okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

 • TÜİK verilerine göre 2014–2015 döneminde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Konya’da 16,1’dir.

 • Ortaöğretim çağ nüfusu açısından okullaşma oranları Konya’da % 79,15’tir.

 • 2014–2015 yılında ortaöğretim eğitim düzeyinde Konya’da öğretmen başına 19,5 öğrenci düşmektedir.

 • 1975 yılında üniversite statüsü kazanan Selçuk Üniversitesi, Konya’da uzun yıllardır 21 fakülte, 6 Enstitü, 5 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek Okulu, 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 1 adet Konservatuarda 70.000'i aşkın öğrenci ile eğitim hizmetine devam etmektedir.

 • KTO Karatay Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuş ve 2010–2011 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. KTO Karatay Üniversitesi 8 adet Fakülte, 2 adet Enstitü, 2 adet Araştırma ve Uygulama merkezinde yaklaşık 1.300 adet öğrenci ile eğitim faaliyetine devam etmektedir.

 • Necmettin Erbakan Üniversitesi ise 14 fakülte, 4 enstitü ve 5 yüksekokulda yaklaşık 25.000 öğrenciye eğitim vermektedir.

*Bazı veriler Konya Valiliği web sitesinden alınmıştır. İstatistikî veriler için TÜİK 2015 yılı veri tabanı kullanılmıştır. Vizyon 2023. 2010-2013 MEVKA Bölge Planı.

 
 
  Konya
Konya Ekonomisi
Tarihçe
Konya Hakkında
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Sanayi
Coğrafi Durum ve Ulaşım
Demografik Durum
Eğitim
Kültür ve Turizm
 
Üye Firmalar
Firma Girişi
 
  Etkinlik Takvimi
Yıllık Etkinlik Takvimi »
 
  ONLİNE İŞLEMLER
 • TOBB SANAYİ VERİTABANI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  SERMAYE VE EMTİYA PİYASALARI
  Türk İhracatçılar Rehberi
  Yurt dışı İhale duyuruları
 
  Tanıtım Filmi
 
  Bilgi Edinme
 
 
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği " KSO WEB SİTESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI” " Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Konya Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad No 2 Selçuklu KONYA Tel: +90 332 251 06 70 Faks: +90 332 248 93 51 E-Posta: kso@kso.org.tr

İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Sanayi Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.