English
  
 
Facebook Twitter
 
T.C Mevlana Kalkınma Ajansı   T.C. Kalkınma Bakanlığı   TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 
 

 
 
 
 
Coğrafi Durum ve Ulaşım  

.KONYA’NIN GENEL COĞRAFYASI VE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Konya ili Anadolu Yarımadası'nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, şehrin kendi adıyla anılan Konya bölümünde yer almaktadır. Yüzölçümü 41.001 km2'dir. Bu alanı ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir. Ortalama yükseltisi 1.016 m'dir. İdari yönden, kuzeyden Ankara, batıdan Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, güneyden, İçel, Karaman, Antalya, doğudan, Niğde, Aksaray illeri ile çevrilidir.

Konya ili sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük alüminyum (boksit) ve magnezit yataklarının yanısıra, kömür, kil, çimento hammaddeleri, kurşun-çinko, barit madenleri ile önemli oranda yer altı suyu rezervleri bulunmaktadır.

Alüminyum (boksit) yatakları Seydişehir ilçesi güneyinde Üst Kretase zaman aralığında karasal ayrışmalarla meydana gelmiştir. Magnezit yatakları ise Meram ilçesi sınırları içerisinde olup tek başına hem Konya'nın hem de dünyanın en büyük rezervli (80 milyon ton) magnezit yatağıdır.

 Konya ilinde en fazla alana sahip yeryüzü şekli ova ve platolardır. Ovaların tabanlarında yer alan çukur kısımlarında kapalı havzalar oluşmuştur. Yükseltiler az yer tutar, genellikle ilin güneyinde toplanmıştır. Ovalar, platolarla birbirinden ayrılmıştır. Platolar akarsular tarafından fazla derin parçalanmamıştır. Açık havza kısımları da vardır.

Zengin bozkırlarla kaplı olan platolar, il hayvancılığı ve tarımı açısından önemlidir.

Tuz Gölü Türkiye'nin yüzölçüm olarak ikinci büyük gölüdür. Derinliği 1,2 m civarındadır. Yaz mevsiminde buharlaşmanın etkisi ile alanı oldukça küçülür. Kuruyan kesimlerde tuz tortulları meydana gelir. Türkiye'nin tuz ihtiyacının bir kısmı buradan temin edilir.

Beyşehir Gölü, Konya ilinin batısında Konya-Isparta sınırı üzerinde yer almaktadır. Beyşehir Gölü, yurdumuzun 3. büyük gölüdür. Aynı zamanda en büyük tatlı su gölüdür. Tektonik-Karstik olaylarla meydana gelmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli milli parklarından biridir. Milli park alanı içerisinde aynı anda su sporları, dağ sporları ve av sporları yapmak imkanı vardır. Su ürünleri açısından ekonomik değeri yüksektir. Gölün iki plajı, 22 adası ve pek çok kayalığı bulunmaktadır. Göl Ornitolojik bakımdan önemli bir kuş üreme, barınma, beslenme ve konaklama merkezidir. Bu yönü ile de turizm açısından önem taşımaktadır.

Karapınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Meke Gölü, Kültür Bakanlığı, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "1. Doğal Sit Alanı" ilan edilmiştir.

II.ULAŞIM

Konya Türkiye’nin merkezinde bulunmasından ötürü Ulaşım imkanları bakımından çok avantajlı bir konuma sahiptir. Konya ili ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası halindedir. İlin, kuzey komşusu olan Ankara ile bağlantısı, Konya’dan başlayan ve Cihanbeyli ile Kulu İlçe merkezlerinden geçerek başkente ulaşan yol ile sağlanmaktadır. Konya ilini güney kıyılarına en kısa mesafeden bağlayan Konya-Seydişehir-Antalya yolunun 1996 yılında trafiğe açılmasıyla, ilin trafik yükünde önemli artışlar meydana gelmiştir.

1. Kara Yolu Ulaşımı

Konya, gerek yüzölçümünün genişliği ve gerekse ülke içindeki coğrafi konumu itibarıyla yol uzunluğu en fazla olan illerimizdendir. İl’de 3.045 km il ve devlet yolu ile bu alanda 1. sıradadır.

Konya – İstanbul : 662 km
Konya – Ankara : 258 km

Konya-İzmir: 550 km
Konya – Antalya : 322 km
Konya – Mersin : 348 km

2. Demiryolu Ulaşımı

1898 beri Konya’nın demir yolu bağlantısı faaldir. Konya’dan geçen trenler; Toros Ekspresi, İç Anadolu Mavi Treni ve Meram Ekspresidir. Demiryolu ulaşımında en önemli çalışma, başarıyla bitirilmiş olan ve halen hizmet veren Konya-Ankara arası hızlı tren projesidir. Bu projenin 2011 yılında tamamlanmasıyla, Konya-Ankara arası ulaşım süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş ve Konya demiryolu ulaşımında önemli ilerleme kaydedilmiştir. 2013 yılında ise Konya-Eskişehir arası hızlı tren seferleri başlamıştır. 2015 yılında ise Konya-İstanbul hızlı tren seferleri başlamıştır.

 3. Hava Yolu Ulaşımı

Hava yolu ulaşımı, 3. Ana Jet Üs Komutanlığına ait askeri havaalanına ilave edilen sivil tesislerle sağlanmaktadır. Halen Konya-İstanbul arasında çeşitli şirketlerin tarifeli uçak seferleri bulunmaktadır. Konya-İstanbul arasında her gün karşılıklı 10 sefer düzenlenmekte, yaz aylarında ise Avrupa kentlerine doğudan uçuş imkanı sağlanmaktadır.


Konya Lojistik Köyü Projesi

TCDD verilerine göre, Konya Lojistik Köyü’nün faaliyete geçmesi ile Konya için mevcut durumda yaklaşık 634.000 ton/yıl olan taşıma miktarının, 1.679.000 ton/yıla çıkması hedeflenmektedir. Konya Lojistik Köyünden Konya sanayisi ve tarımı için önemli mamul ve ürünlerin taşımasının yapılması planlanmaktadır. Bu ürünlerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda fiyat, hız ve kalite konusunda rekabet edebilme söz konusu lojistik ile mümkün olabilecektir.

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve diğer organize sanayi bölgeleri ve sanayilerine yakın bölgeye kurulacak olan lojistik köyün aktif bir şekilde kullanımını sağlamak, işletmeleri lojistik köyü kullanmaya teşvik etmek ve Konya Organize Sanayi bölgesinde üretilen başta ağır sanayi ürünleri olmak üzere diğer ürünlerin taşınmasını kolaylaştırmak için lojistik köy ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin optimum kullanımına imkan sağlaması gerekmektedir.

   Konya Lojistik Köyü’nün devreye girmesi ile verilecek hizmetler şu şekilde özetlenebilir:
- Taşıma modları arasında geçiş sağlanmış olacaktır.
- Intermodal transfer ve operasyonların yapılması sağlanacaktır.
- Yükleme, boşaltma, elleçleme ve tartı hizmetleri verilecektir.
- Depolama ve ambarlama hizmetleri verilecektir.
- Gümrük hizmetleri verilecektir.
- Park hizmetleri verilecektir.
- Verilecek yardımcı hizmetler: Güvenlik, bakım-onarım tesisleri, müşteri ofis alanları, showroomlar, toplantı/konferans odaları, yemek tesisleri, toplu taşıma imkanları, banka, posta, ekstra depo hizmetleri gibi…

Konya Kent Rehberi için tıklayınız.

 
 
  Konya
Konya Ekonomisi
Tarihçe
Konya Hakkında
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Sanayi
Coğrafi Durum ve Ulaşım
Demografik Durum
Eğitim
Kültür ve Turizm
 
Üye Firmalar
Firma Girişi
 
  Etkinlik Takvimi
Yıllık Etkinlik Takvimi »
 
  ONLİNE İŞLEMLER
  • TOBB SANAYİ VERİTABANI
    TİCARET SİCİL GAZETESİ
    SERMAYE VE EMTİYA PİYASALARI
    Türk İhracatçılar Rehberi
    Yurt dışı İhale duyuruları
 
  Tanıtım Filmi
 
  Bilgi Edinme
 
 
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği " KSO WEB SİTESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI” " Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Konya Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad No 2 Selçuklu KONYA Tel: +90 332 251 06 70 Faks: +90 332 248 93 51 E-Posta: kso@kso.org.tr

İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Sanayi Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.