KOBİMENTÖR Projesi kapanış toplantısı yapıldı

KOP Bölgesindeki KOBİ'lerin, yenilikçilik kapasitelerinin artırılarak inovatif KOBİ'lere dönüştürülmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan KOBİMENTÖR Projesi'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projeden yararlanan KOBİ'lerin 2020 yılına daha yenilikçi ve inovatif başlayacağı vurgulandı

Konya Ovası Projesi Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin uygulayıcısı olduğu, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin hizmet tedarikçisi olduğu KOBİMENTÖR Projesi'nin kapanış toplantısına Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı ile akademisyenler ve projeden yararlanan KOBİ'lerin temsilcileri katıldı.

KOBİ'ler 2020'ye daha yenilikçi girecekler

Toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, projeden yararlanan KOBİ'lerin 2020 yılına önceki yıllardan daha farklı bir ufukla, daha yenilikçi ve inovatif olarak başlayacaklarını söyledi.  Projenin verildiği 55 KOBİ'nin sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Kütükcü, "Konya sanayimizin de, ülke ekonomisinin de bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin topyekun bir seferberlik halinde, ürettiği katma değeri artırması ve yönetim biçimleriyle, satış-pazarlama teknikleriyle daha inovatif hale gelmesi şart" dedi.

Ekonomik açıdan zorlu bir yıl olarak geride kalan 2019'un üretim, pazarlama, yaşam biçimi gibi birçok alanda alışkanlıkların değiştirilmesi gerekliliğini gösterdiğini belirten Kütükcü, "Her firmamızın rekabet gücünü artırması, katma değerli ürünlerin üretimine yönelmesi, ihracatını geliştirmesi gerektiğini bir kez daha gördük.  Savunma sanayi örneğinde açıkça müşahede ettiğimiz gibi, bundan sonra kendi teknolojimizi üretmemiz, yerlileştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık vermemiz gerektiği gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunu başarabilmenin yollarından bir tanesi de, bu projede olduğu gibi, kurumlar arası işbirliğini daha da geliştirmek ve işbirlikleri ile rekabetçi yeni çıktılar elde etmekten geçiyor. İnşallah bu zamana kadar hem KOBİMENTÖR Projesi kapsamında verilen eğitimler ve hizmetler, hem de firmalarımızın çalışmaları ile şehrimiz gelecek yıllarda teknolojik üretim hamlesine öncülük eden iller arasında yerini alacak" dedi.

KOBİ'lerin desteklenmesi için çalışmalar yapıyoruz

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, üretimin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "KOBİMENTÖRLÜK projesi ile KOBİ’lerimizin, Ar-Ge ve İnovasyon konusunda hem daha doğru planlama yapma imkânı bulmasını hem de ayırdıkları kaynakları daha verimli kullanmasını sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yer alan 55 KOBİ’ye inovasyon konusunda uluslararası rekabetçilik kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla bir yıl boyunca Innopark öncülüğünde mentörlük hizmeti verildi. Ayrıca proje ile Ar-Ge, inovasyon, fikri ve sınai mülkiyet hakları, Ar-Ge ve tasarım merkezi, Ar-Ge proje önerisi hazırlama gibi konularda farklı zamanlarda 24 kez eğitim düzenlendi ve sanayicilerimiz bilgilendirildi" dedi.

KOBİ'ler sanayinin bel kemiğidir

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise,  KOBİMENTÖR Projesinin kamu, üniversite ve sanayi iş birliğine önemli bir örnek olduğunu dile getirerek; “Ülke olarak ne zaman üniversitelerimizdeki bilgi birikimini sanayimize aktarabilirsek o zaman teknolojik anlamda hakikaten gelişmiş bir ülke haline dönüşürüz. Ülkemizde hamdolsun son yıllardaki gelişmelerle birlikte kendi oyununu kuran bir konuma geldi. KOBİ’leri küçümsemeyelim, çünkü sanayinin belkemiği onlardır. Bu projede olduğu gibi bütün projelerde üniversitelerimiz olarak her an yanınızdayız" diye konuştu.

KOBİMENTÖR Projesi KOBİ'lere çok önemli bir destek verdi

KOBİ'lerin ayakta kalmasının ekonominin dinamiği açısından önemli olduğunu vurgulayan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise, şunları söyledi: "Sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel açıdan da önemli işlevleri olan KOBİ’lerin gelişmekte olan ülkelerde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi desteklenmeleri gerekmektedir. İşte bu nokta da KOBİMENTÖR Projesinin seçilen KOBİ’lere eğitim, danışmanlık ve diğer geliştirici hizmetleri almasını sağlanmasının yanı sıra Ar-Ge ve tasarım merkezi kuruluşu, üniversitelerle işbirliği, yeni ürünler geliştirme, uluslararası Ar-Ge ve inovasyon projelerinde rol alma fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi gibi pek çok konuda destek vermesi hayati bir konudur."

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı da, projenin hayırlı olmasını dileyerek, "Konya’nın potansiyelini incelediğimizde, buradaki akademisyen sayısı, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı olarak çok iyi durumdayız. İki adet Teknokentimiz var ve doluluk oranları çok güzel. Konya, sanayi sicil belgesi bakımından Türkiye genelinde beşinci sırada, inşallah en kısa zamanda bu sayınında artacağına inanıyorum. Projenin tüm KOP Bölgesine ve ülkemize önemli katkılar sağladığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı da, proje kapsamında verilen eğitimler ve çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.