Sanayicilerimizin Özmal Servis Araçlarında Yaş Sınırı KSO’nun Girişimleri İle 25 Yaşına Çıkarıldı

Sanayicilerimizin personellerini ücretsiz olarak taşımada kullandıkları kendi özmalları olan servis araçlarının ilgili yönetmelikler gereği 19 olan yaş sınırı, Konya Sanayi Odası'nın girişimleri ile 25 yaşa çıkarıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME’nin aldığı karara göre; özmal araçlardan 31 Aralık 2019 tarihinden önce tescil edilmiş 27 ve üzeri istiap hadli araçlar, 25 yaşına (ilk tescil tarihinden itibaren yapılacak hesaplamada 25 yaşından gün almamış)  kadar kullanılabilecek.

Sanayicilerimizin, “Özmal Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi” düzenlemeleri için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı 5. Kat 520 No’lu Oda’ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

Özmal Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar

•         Araç ruhsat fotokopisi

•         Araç trafik sigorta poliçesi fotokopisi

•         Firma oda kayıt belgesi

•         En az 8 çalışan olduğunu gösterir güncel “sigorta hizmet dökümü”

•         Şirket kaşesi

•         Belge ücreti(2020 yılı için araç başına 115.00 TL)

•         Şoför/Şoförler için istenen belgeler

             *Ehliyet Fotokopisi

             *SRC 1 veya 2 belge fotokopisi

            *Psikoteknik belge fotokopisi

              *Adli sicil kaydı