KOBİGEL Çağrıları

Sayın Üyemiz,

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ve İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını artırmak amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrıları duyurulmuştur.

2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı ile: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi, 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı ile: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr  adresinde "Destekler" menüsünden "İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri" sekmesine girildikten sonra "KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı" alt menüsündeki "Yürürlükteki Çağrılar" başlığı seçilerek incelenebilecektir.

EK: KOSGEB KOBIGEL 2021 DIJITALLESME CAGRISI (2 sayfa)

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

 

Files