Verimlilik Proje Ödülleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamış olup söz konusu ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr  internet adresinde yer alan başvuru formlarının 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Bu kapsamda ödül sürecine ilişkin duyuru afişi yazı EK’ inde sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Files