Yıllık İşletme Cetvelleri Hk.

Sayın Üyemiz;

Konya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesinde tanımı yapılan, üretim faaliyetleri ile iştigal eden işletmeler sanayi işletmesi sayılmaktadır. Bu işletmeler aynı kanunun 2. maddesi gereği üretime başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi sicil sistemine kayıt olması gerekmektedir.

Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan sanayi işletmelerinin kanunun 5.maddesine göre, her yıl “1 Ocak - 30 Nisan” tarihleri arasında bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren “Yıllık İşletme Cetveli” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Sanayi sicil kayıt ve yıllık işletme cetveli bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ve sanayi stratejilerinin belirlenmesinde kullanılan ülkemizin en önemli veri kaynaklarından biridir. Bu sebeple Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin zamanında ve doğru olarak girilmesi gerekmektir.

30 Nisan 2021 tarihine kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr sistemine Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin girişini yapmayan ve kanuna göre istenen bilgileri gerçeğe aykırı olarak bildiren işletmelere ilgili yasa gereği İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

Geçmiş yıllarda işletmelerin kanunda tanınmış olan sürenin son gününde mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalışmalarından dolayı Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yoğunluk oluştuğu gözlemlendiği belirtilmektedir. Bu nedenle, kalan sürenin sonunu beklemeden, sistemde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek adına tercihen mesai saatleri haricinde Yıllık İşletme Cetvelini bildirmeleri işletmelerin sıkıntı yaşamasını önleyeceği aktarılmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı