IPARD II DÖNEMİ ON BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

IPARD II DÖNEMİ ON BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğünden gelen E-48026466-839-195811 sayılı yazıya atfen; Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni  (IPARD  II)  kapsamında  uygulanacak  yatırımlara  ilişkin  14  Ocak  2022 tarihinde On Birinci  Başvuru  Çağrı  İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Kurumun bu çağrı döneminde destekleyeceği sektörler ve başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler, ekte yeralan çağrı ilanı  metninden ve www.tkdk.gov.tr internet  adresinden öğrenilebilir. Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri, Hocacihan Mah. Şehit Ali Dığrak Cad. 3/1 Selçuklu adresinde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya il Koordinatörlüğüne giderek ya da 444 85 35 veya 0332 233 9293 numaralı  telefonları  arayarak yardım  masasından  gerekli bilgilere ulaşabilirler.

     Saygılarımızla,

     KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Dosyalar