ATA Karnesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından  ATA karnesi başvurularının elektronik ortama aktarılmasını teminen ATAK programı oluşturulmuştur.   01.02.2021 tarihi itibariyle ATA karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden, ATAK sistemi aracılığıyla yapılacak ve fiziksel ATA karnesi satışı yapılmayacaktır.

ATA karnesi başvurusunda bulunacak üyelerimizin , programın kullanımına ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşabileceği kullanım kılavuzu ektedir.

Başvuruların elektronik ortamda yapılacak olması kapsamında, 28.08.2020 tarihli, 7375 sayılı yazımız ile "İstanbul Sözleşmesi ile Uyumlaştırılmış ATA Karnesi İşlemleri Uygulama Esasları"nda gerekli değişiklikler yapılmış olup; programın kullanılmaya başlanmasından sonraki süreçte, ihtiyaç duyulması halinde, ek düzenlemeler de yapılacaktır.

Yeni sistemde karne başvurusu yapacak gerçek ve tüzel kişilerin karne basımında kullanmak üzere, programda belirtilen renk kodlarında renkli kâğıtları edinmeleri ve siyah beyaz yazıcıya sahip olmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞ

Dosyalar