Oda Aidat Borçlarına Yapılandırma (Geçikme Zammı Affı) Hakk.

Sayın Üyemiz,

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanunun 4. Maddesi 6. bendi uyarınca , TOBB’a bağlı  Oda ve Borsalara 31.08.2020 tarihine kadar olan aidat borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme cezası alınmaksızın Şubat 2021 sonuna kadar tek seferde veya Şubat 2021 tarihinden başlamak üzere 6 (altı) eşit taksitte de ödenebilecektir.


Bilgilerinizi rica ederiz.


Saygılarımızla.

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Aidat Gecikme Ceza Affı  Bilgi Notu

7256 sayılı kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Aidat Yapılandırma Dilekçe Örneği

Yapılandırma Koşulları ve Başvurular

  • Yapılandırma 31.08.2020 tarihinden önceki (bu tarih dahil) aidat borçları içindir.
  • Başvuru için son tarih 31.01.2021’dir ve başvuruların mutlaka ekli dilekçe ile yapılması gereklidir.

Ödeme Koşulları

  • Ödemeler peşin veya taksitli yapılabilir, ödeme şeklinin başvuru dilekçesinde belirtilmesi şarttır.
  • Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz ilk taksit ödeme vadesi sonuna dek borç aslının tamamını yatırarak Kanun hükmünden yararlanabilirler.
  • Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimiz toplam borçlarını azami 6 takside kadar böldürebilirler.
  • Peşin ve ilk taksit için son ödeme tarihi 28.02.2021’dir.

Kalan taksitlerin son ödeme tarihleri:

2. Taksit 30.03.2021

3. Taksit 30.04.2021

4. Taksit 31.05.2021

5. Taksit 30.06.2021

6. Taksit 31.07.2021’dir.

Yapılandırmanın Bozulması

Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda, yapılandırma bozulur.

Sorularınız için Mali ve idari İşler Müdürlüğümüzden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Telefon : 0332 251 06 70 / 108-168

Dosyalar